پرستاری

پرستاری

معنویت در پرستاری

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1391/02/28ساعت 4:45 بعد از ظهر  توسط فاطمه عالمی   | 

مخاطرات پرستاری

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1391/02/28ساعت 9:28 قبل از ظهر  توسط فاطمه عالمی   | 

خلق هویت شخصی

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1391/02/27ساعت 7:33 بعد از ظهر  توسط فاطمه عالمی   | 

انجمنها و نظامهای پرستاری در دنیا

انجمنها و نظامهای پرستاری در دنیا

 

برای دانلو فایل پاورپینت اینجا کلیک کنید .

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1391/02/27ساعت 5:44 بعد از ظهر  توسط فاطمه عالمی   | 

عفونت‌هاي بيمارستاني و راه هاي كنترل آن‌ها

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1391/02/27ساعت 4:25 بعد از ظهر  توسط فاطمه عالمی   | 

عفونت بيمارستاني چیست؟

عفونت بيمارستاني چیست؟

 

عفونتي كه 48 تا 72 ساعت بعد از پذيرش بيمار در بيمارستان ايجاد مي شود به شرط آنكه در زمان پذيرش بيمار علايم آشكار عفونت را نداشته و بيماري در دوره كمون خود نبوده باشد. عفونت بيمارستاني مي تواند از محيط اكتساب شود با توسط فلور داخلي بيمار ايجاد گردد. عفونت بيمارستاني باعث افزايش هزينه ها، طولاني شدن زمان بهبودي، ناتواني و مرگ بيماران مي شود.

اهميت پيشگيري از عفونتهاي بيمارستاني:

عفونت بيمارستاني يكي از محصولات قرن حاضر مي باشد طي سالهاي اخير به كارگري روشهاي تهاجمي از يك سو باعث نجات جان انسانها شده است و از سوي ديگر با ايجاد عفونت هاي مقاوم و شديد بيمارستاني پيامدهاي مرگبار بسياري را به دنبال داشته است. بر اساس آمار اعلام شده سالانه دو ميليون مورد عفونت بيمارستاني در امريكا به وقوع مي پيوندد كه منجر به افزايش موارد ناخوشي، مرگ و مير، هزينه ها و طول مدت بستري بيماران در بيمارستان مي گردد. ميزان مرگ و مير به دنبال انواع عفونتهاي بيمارستاني از 8/14 تا 71% متغيير بوده است. عفونت بيمارستاني در مرگ و مير بيش از 88000 انسان (در سال 1995) سهيم بوده است يعني يك مورد مرگ در هر 6 دقيقه.

درمان عفونتهاي بيمارستاني نيز (بسته به نوع عفونت) هزينه اي معادل 5/4 ميليون دلار (در سال 1995) تحميل نموده است و بنابراين مي توان چنين نتيجه گيري نمود كه حتي برنامه هاي جزيي ولي موثر كنترل عفونت مفيد و مقرون به صرفه خواهد بود. همچنين طول مدت بستري شدن بيماران در بيمارستان از 1 تا 30 روز (بسته به نوع عفونت) افزايش مي يابد و اين در حالي است كه بيماران نيازمند ديگري به دليل نبودن تخت خالي جان مي سپارند.

اهداف كميته پيشگيري از عفونتهاي بيمارستاني:

كاهش موارد عفونتهاي بيمارستاني (بيماران ـ پرسنل ـ عيادت كنندگان) و در نتيجه كاهش هزينه درمان و روزهاي بستري بيمـاران در بـيـمارستـان از طـريق انتخاب روشهاي مناسب و برنامه ريزي جهت كنترل عفونت و پيشگيري از بروز و انتشار

عوامل عفونت زا در بيمارستانها و ساير مراكز درماني

«نمونه گيري و كشت در بيمارستان»

توجه به نكات زير قبل از كشت در بيمارستان لازم است:

ـ حضور ميكروارگانيسم در محيط به معني توانايي ايجاد بيماري در انسان نيست

ـ در اكثريت موارد اين انسان است كه محيط را آلوده مي كند و نه بالعكس

ـ نمونه گيري و كشت بصورت راندوم از نقاط استريل و غير استريل و حتي پرسنل بدون وجود شواهد اپيدميولوژيك تنها سبب اتلاف هزينه و نيرو و بدست آوردن اطلاعات غيرقابل تفسير مي شود و فايده ديگري ندارد.

بنابراين: براي مطالعه ميكروبيولوژيك درباره پرسنل يا محيط بيمارستان گاهي كشت و نمونه گيري بصورت روتين توصيه مي شود و گاهي انجام آن ممنوع است.

ـ ميكروب چيست؟ ميكروب از زبان يوناني گرفته شده است و معناي فارسي آن موجود ذره بيني است. ميكروبها براي ادامه زندگي و رشد به غذا احتياج دارند و مواد غذايي خود را از حيوانات، گياهان و يا مواد آلي بيجان تهيه مي نمايند.

ـ تقسيم بندي ميكروبها، ميكروبها از نظر خصوصيات و شكل ظاهري به شرح ذيل تقسيم مي شوند:

ويروسها ـ باكتريها ـ قارچ ها ـ كرم ها ـ تك تاخته ها و …

برخي از ويروسها شامل: ويروس آبله، ويروس هاري، ويروس ايدز و … مي باشد.

برخي از باكتريها شامل: سل ـ حصبه ـ كزاز ـ سياه زخم ـ وبا و …

قارچها نيز شامل: انواع كپك ها ـ مخمرها كه موجب ناراحتي هاي پوستي و غيره مي شوند.

عفونت:

عبارت است از وارد شدن عامل عفونت در بدن انسان به عبارت ديگر عفونت اختلالي است كه در اثر وارد شدن عامل بيماريزا (باكتري ـ ويروس، قارچ و انگل) در بدن ظاهر مي شود.

اصولاً 3 نوع ميكروب مي توانند در دستها وجود داشته باشند:

ـ ميكروبهاي دائمي (فلور ثابت): ميكروكوك، استافيلوكوك

ـ ميكروبهاي گذرا (فلور موقت): پسودومونا ـ Eocoli ـ شيگلا

ـ فلور عفونتي: استرپتوكك ـ استاف آرئوس

موارديكه كشت در بيمارستان بصورت روتين توصيه مي شوند:

ـ جهت مانيتورينگ عمل استريليزاسيون شامل:

1ـ Steam Sterilizers (دستگاه استريل كننده با كمك بخار)

2ـ Eto sterilizors (اتيلن اكسيد)

3ـ Heat sterilizers Dry (دستگاه استريل كننده از طريق حرارت خشك)

4ـ Flash sterilizers

ـ مانيتورينگ مايع دياليز (همورياليز)

ـ تجهيزاتي كه گندزدايي شده اند

ـ اجزاء خون كه در سيستم باز تهيه مي شوند

ـ كشت روتين از ارگانها (قرنيه ـ استخوان ـ كليه ـ كبد ـ قلب ـ‌پانكراس مغز استخوان) جهت پيوند ارگان

موارديكه كشت در بيمارستان بصورت انتخابي (elective) توصيه مي شوند.

ـ مطالعه جهت بررسي يك مسئله اختصاصي مربوط به عفونت بيمار

ـ مطالعه براي مقاصد و اهداف آموزشي

موارديكه كشت در بيمارستان توصيه نمي شوند

ـ نمونه گيري و كشت بصورت روتين از بيماران يا پرسنل بيمارستان به منظور مراقبت مگر بر اساس شواهد اپيدميولوژيك

ـ كشت روتين از محصولات تجارتي كه بر چسب استريل دارند (كاتترهاي داخل عروقي، سرم ها)

ـ آزمايش روتين از مواد ضدعفوني كننده و گندزداها

ـ كشت روتين از واحد خون يا كشت راندوم از واحدهاي خون براي اطمينان از استريل بودن آنها

ـ مانيتورينگ روتين فرايند گندزدايي در مورد تجهيزات تنفسي

ـ كشت روتين از هوا (بجز در موارد خاص)

ـ كشت روتين از مايع دياليز صفاقي (Peritoneal dialysate)

ـ نمونه گيري روتين از وسايل تجارتي كه براي مراقبت از بيمار بكار ميروند.

لزوم چك كردن تمام دستگاههاي استريل كننده اي كه بخار كار مي كنند حداثل هفته اي يكبار لازم است اگر استريليزه كردن به دفعات كمتري انجام مي شود در هر روزي كه عمل استريلزاسيون صورت مي گيرد بايد آزمايش انجام شود.

Etoster: بايد حداقل يكبار مانيتور شود.

Dry _ Heat ster: بايد حداقل هر هفته يكبار مانيتور شود.

نكته: هر بار كه لوازم پيوند در داخل دستگاه استريل كننده (از هر نوع) قرار گرفته و استريل مي شوند دستگاه بايد مانيتور شود.

نمونه گيري و كشت مايع دياليز (همودياليز): آب مورد استفاده براي تهيه مايع دياليز بايد حداقل ماهانه يكبار كشت و شمارش كلني شود. اين آب بايد كمتر از 200 ارگانيسم زنده در هر ml داشته باشد.

ـ مايع دياليز بايد كمتر از 2000 باكتري داشته باشد و ماهانه يكبار كشت شود.

ـ ترجيحاً نمونه گيري از آب سيستم بلافاصله قبل از سير كل گندزدايي باشد.

ـ نمونه آب بايد از دستگاههاي مختلف گرفته شود.

نمونه گيري و كشت خون و فرآورده هاي خون:

ـ انجام كشت روتين در مورد اجزاي ترانسفوزيون براي اطمينان از استريل بودن آنها توصيه نمي شود.

ـ كشت باكتريال براي مراقبت و نظارت در مورد تزريق خونهاي ويژه مثل تعويض خون براي نوزادن توصيه نمي شود.

ـ اگر خون در شرايط باز تهيه مي شود انجام كشت توصيه نمي شود.

ـ در صورتيكه بدنيال تزريق خون، بيمار دچار علايم باليني يا واكشن شد تزريق خون بايد بلافاصله قطع و آن واحد خون مورد آزمايش قرار گيرد يعني اگر مجموعه علايم و سير باليني بيمار، آلودگي باكتريال آن فراورده خوني را مطرح كند، كشت نمونه هاي مشكوك (اجزاي خون) در حرارتهاي مختلف ممكن است انديكاسيون داشته باشد.

نمونه گيري و كشت از تجهيزاتي كه گندزدايي شده اند:

در كشت بصورت دوره اي از تجهيزات بيمارستاني (سيتوسكوپ و …) لازم است. تعداد دفعات نمونه گيري بستگي به ميزان عفونت بيمارستاني متعاقب استفاده از اين وسايل و نيز نظر كميته كنترل عفونت دارد.

ـ مانيتورينگ محيط بصورت انتخابي جهت ارزيابي مشكلات خاص در بيمارستان و بر اساس شواهد اپيدميولوژيك مفيد است (مثل تعيين موارد ميكروبي غذاها)

ـ مانتيورينگ محيط بصورت انتخابي براي مقاصد آموزشي نيز كاربرد دارد.

ـ آزمايش روتين از مواد ضدعفوني كننده و گندزداها نبايد انجام شود.

ـ اگر به آلودگي محصولات تجارتي كه تحت عنوان استريل عرضه شده اند شك كرديم بايد به سيستم كنترل عفونت اطلاع داده شود.

ـ نمونه گيري از تجهيزات تنفسي در مكانهايي كه عفونت تنفسي بيمارستاني زياد است (اعم از اندميك يا اپيدميك) با ارزش است ولي مانيتورينگ و كشت روتين فرايند گندزدايي براي تجهيزات تنفسي توصيه نمي شود.

نمونه گيري و كشت از هوا

نمونه گيري از هوا بصورت رقيق ضرورت ندارد مگر در موارد زير:

ـ مانيورينگ مناطقي كه مواد دارويي در آنها تهيه مي شوند.

ـ اتاق عمل در موارد خاص

ـ براي بررسي و ارزيابي اپيزوزهاي مشكوك عفوني كه راه انتقال آنها از طريق هواست.

ـ كشت روتين از هوا فقط در بيمارستانهايي كه بيماران شديداً ايمنوسوپرس دارند (بويژه از نظر قاچ) توصيه مي شد.

نمونه گيري و كشت از كف زمين و ساير سطوح:

شواهدي وجود ندارد كه نشان دهد آلودگي كف زمين يا ميز كنار تخت بيمار (در هر حد و ميزاني) ارتباط مستقيم با افزايش خطر اكتساب عفونت داشته باشد. استانداردهاي ارائه شده (براي قابل قبول بودن ميزان آلودگي كف زمين) صرفاً جهت ارزيابي عمل نظافت مي باشد.

ـ كشت نقاط غيراستريل  (كف زمين، ديوارها و …) كه ارتباط واضح و روشني با همه گيري ندارند باعث اتلاف هزينه و نيرو مي شود و اطلاعات غير قابل تفسيري در اختيار مي گذارد.

نمونه گيري و كشت از آب: اگر در آب كشت داده شده بيش از 4 كلني در هر 100 ميلي ليتر يافت شود غير طبيعي است. اگر انتقال لژيونلا در بيمارستان مشاهده شود كشت آب توصيه مي شود.

ـ شمارش كلي فرم بايد كمتر از 1 مورد در هر 100 cc آب باشد تا آب قابل آشاميدن باشد.

مخازن عوامل عفونت زا در محيط

مخزن

پاتوژن همراه

راه انتقال

اهميت

پيشگيري / كنترل

فيلتر هوا

آسپرژيلوس

هوا (airborne)

متوسط

تعويض فيلترهاي كثيف و آلوده بصوره دوره اي

سقف هاي كاذب

رايزوپوس

هوا

كم

استفاده از محافظ (بارير) حين بازسازي ساختمان

داروهاي استنشاقي

پسودومونا، كلبسيلا، سراشيا

استنشاق

متوسط

تهيه فرآورده هاي استريل توسط كارخانه داروسازي

ونتيلاتور

پسودومونا

استنشاق

متوسط

دستورالعملهاي CDC اجرا شوند

برونكوسكوپ

سراشيا، پسودومونا

تماس

متوسط

اپيدمي هاي كاذب شايع است، دستورالعملهاي گندزدايي دستگاه اجرا شوند.

آب مورد استفاده

باسيل هاي گرم

تماس

متوسط

در هر ميلي ليتر مايع دياليز

الكترودهاي دستگاه ECG

استاف آرئوس، با سيل هاي گرم منفي

تماس

(-) عفونت تا كنون گزارش نشده است.

پس از مصرف، گندزدايي شوند يا از ليدهاي يك بار مصرف استفاده شود.

بانداژ الاستيكي (باندكشي)

زيگومايستها

تماس

متوسط

در بيمار دار نقص ايمني يا راي پوست آسيب ديده مورد استفاده قرار نگيرد.

ترمومتر الكتريكي

كلستريديوم ديفيسيل

تماس

كم

پوشش داشته باشد، هر روز گندزدايي شود

آندوسكوپ

سالمونلا، پسودومونا

تماس

زياد

گندزدايي شود

شير آب/هوادهي (Faucet aerators)

پسودومونا

تماس، قطرات بزرگ

كم

احتياط خاصي لازم نيست

تشك

پسودومونا، آسينتوباكتر

تماس

متوسط

از پوشش پلاستيكي سالم و دست نخورده استفاده گردد، در فواصل بين استفاده بيماران، گندزدايي شود.

پلاستر (چسب، گچ)

پسودومونا، باسيلوس، Cunningham ella، كلستريديا

تماس

متوسط

در بيماران دچار نقص ايمني يا براي پوشش پوشت آسيب ديده بصورت معقول استفاده شود

آب آشاميدني

پسودومونا، مايكوباكتريوم،

تماس

متوسط

از دستورالعمل هاي سرويس هاي بهداشتي پيروي كنيد.

دستگاه ساكشن

كلبسيلا، سالمونلا پسودومونا، پروتئوس

تماس، قطرات بزرگ

كم

از آئروسل شدن و برگشت مواد جلوگيري شود، گندزدايي كردن دستگاه در فواصل بين بيماران

ترمومتر (شيشه اي)

سالمونلا

تماس

متوسط (فقط نوع ركتال)

در فواصل مصرف در بين بيماران گندزدايي شود.

وان

پسودومونا

تماس

متوسط

ژرمسيد به آب اضافه شود، بعد از هر بار مصرف تخليه و گندزدايي شود.

ظروف مخصوص اندازه گيري ادرار

سراشيا

تماس

متوسط

گندزدايي در فواصل بين بيماران، شستن دست ها به طريقه صحيح و مناسب

حمام آب (مخصوص گرم كردن لوازم و مواد)

پسودومونا آسينتوباكتر

تماس

 متوسط

به آب، ژرميسيد اضافه شود يا از پوشش پلاستيكي استفاده شود.

غذا

سالمونلا، استاف آرئوس، كسلتريديا، ويبريو، هپاتيت A، ويروس نورواگ

خوردن

زياد

از دستورالعمل هاي بهداشتي پيروي كنيد

تشك موج (air – fluidized bed)

-

-

عفونت تا كنون گزارش نشده است. (-)

به دستورات كارخانه سازنده توجه شود.

گل

باسيل هاي گرم منفي

-

-

در ICU و اتاق بيماران دچار اختلال ايمني، عاقلانه است كه گل وجود نداشته باشد.

حيوانات خانگي

سالمونلا

-

-

عاقلانه است كه در محيط بيمارستان وجود نداشته باشند بجز سگهاي seeing eye براي افراد نابينا

گوشي

استافيلوكوك

-

-

عاقلانه است كه بصورت دوره اي با الكل پاك شود.

زباله هاي پزشكي

-

-

-

از قوانين كشوري تبعيت كنيد

توالت

-

-

-

دست ها را خوب بشويئد

اهميت:

زياد: همه گيري هاي متعدد با اين مخزن گزارش شده است.

متوسط: گاهي همه گيري با اين مخزن گزارش شده است.

كم: به ندرت همه گيري با اين مخزن گزارش شده است.

(-): عفونت حقيقي نشان داده نشده است.

كشت از منابع احتمالي عفونت در همه گيريهاي بيمارستاني

منبع

متد كشت

توضيح

محصولات خوني

محيط كشت آبگوشتي (broth) كه براي 15 روز در 30 – 32 c به صورت هوازي و بيهوازي انكوبه مي شود.

بدنبال ايجاد واكنش متعاقب خون نمونه گيري شود.

ـ همزمان كشت خون نيز انجام مي شود

مايعات تزريقي و وسايل داخل وريدي

Membrane filter method  يا broth

لزوم انجام كشت از سوزن، كاتتر، ست تزريق، مايع تزريقي و closure.

ـ كشت خون انجام شود

سطوح محيطي

سواب يا پليت، (impression plate) يا Swab rinse

هيچ نكته اي وجود ندارد كه نشان دهد درجه خاصي از آلودگي، ارتباط با عفونت بيمارستاني دارد

لوله ها و ظروف (Tubes & containers)

Swab – rinse يا Broth – rinse (همراه با كشت نيمه كمي بر روي پليت)

وجود حداقل دو كلني از هر يك از انواع مورفولوژيك براي تشخيص ميكروارگانيسم لازم است.

گندزداها و آنتي سپتيك ها

فرآورده بايد با رقت هاي مختلف در داخل پليت قرار گيرد (با يا بدون خنثي كننده اختصاصي اش)

ارگانيسم ها معمولاً تخمير نمي كنند.

ـ با سيل گرم منفي هوازي

تجهيزات مورد استفاده براي درمان اختلالات تنفسي

محيط آبگوشتي يا سواب

(broth – rinse  يا swab – rinse‌)

فقط در صورتيكه موارد اندميك عفونت تنفسي بيمارستاني در حد بالايي است يا در مواقع بروز اپيدمي، كشت انجام شود.

هوا

ترجيحاً استفاده از نمونه گير مكانيكي/ settling plate (روش خوبي نيست)

توافق روي ميزان قابل قبول آلودگي (بصورت واحد) وجود ندارد.

ارتباطي با عفونت ندارد.

آب و يخ

فيلتر غشادار (membrane filter)

ارتباط ضعيفي بين يافته هاي حاصل از كشت با بيماري وجود دارد.

دست پرسنل

متد broth bag يعني 10 – 20 cc از مايع مغذي (آبگوشتي) را در داخل يك كيسه پلاستيكي استريل بريزيد. سپس دست ها را در داخل اين مايع شستشو دهيد و كشت نيمه كمي روي پليت انجام شود.

ممكن است مكانيسم انتقال عفونت متقاطع را مشخص و قطعي كند.

تاكيد بر اهميت شستن دست

 

روشهاي نمونه گيري و كشت از دستها و پوست:

ـ آسانترين روش براي كشت دستها اين است كه يك سواپ استريل را با سالين استريل يا محيط كشت آبگوشتي مناسب براي ميكروارگانيسم هاي پوست مرطوب كرده و بعد آن را به كف دستها بماليم.

ـ راه ديگر اين است كه كف دستها را به آرامي روي پليت كشت كه حاوي محيط (اگاردار) مناسبي است (پليت بزرگ باشد) فشار دهيم.

ـ اگر بخواهيم تعداد ارگانيسم ها بصورت واضح تر شمارش شود 500 cc با 200 cc از محيط كشت آبگوشتي را در داخل ظرف استريل يا كيسه پلاستيكي ريخته و بعد فرد (بيمار ـ پرسنل) براي 30 ثانيه در داخل اين محيط دست هايش را به يكديگر بمالد.

هوا و انتقال عفونت: پاتوژنهايي كه از طريق هوا مي توانند منتقل شوند (شواهد قانع كننده  وجود دارد)

ـ مايكوباكتريوم توبركولوزيس

ـ كلاميد ياپسيتاسي (عامل بيماري سل)

ـ ويروس  سرخك

ـ پاستورلا تولارنسين (پاستورلاتولارنسيس) (عامل تولارمي)

ـ ويروس انفلوانزا

ـ با سيل آنتراسيس (عامل سياه زخم)

ـ ويروس small pox

ـ لژيونداها

ـ يرسينياپستيس (عامل طاعون)

ـ بروسلا

ـ آسپرژيلوس

پاتوژنهايي كه احتمال انتقال عفونت آنها از طريق هوا وجود دارد.

ويروس اوريون – ويروس سرخجه – استافيلوكوك طلايي

ـ هواي بيمارستان بطور متوسط 7/0 پارتيكل به ازاي هر متر مكعب (0/7/m 3 پارتيكل) استاف طلايي دارد ولي بايد خاطر نشان كرد كه در اكثريت موارد خود انسان منشاء واگيري عفونت است نه محيط.

ـ كوكسي هاي گرم مثبت در اتاق عمل، با سيلهاي گرم مثبت در رختشويخانه و محل نگهداري زباله و با سيل هاي گرم منفي در كوريدورها بيشتر يافت مي شوند.

كليات و نتيجه گيري:

اگر اپيدمي در كار نباشد:

نمونه گيري بايد به حداقل برسد.

پرسنل ميكروبيولوژي و كنترل عفونت نبايد نمونه گيري و ‌آزمايشات ميكروبيولوژي را بصورت روتين انجام دهند مگر در موارد شرح داده شده «دستگاههاي استريليزاتور، مايع دياليز و …)

ـ تهيه نمونه و كشت راندوم از محصولات، محيط يا پرسنل هم وقت گير است و هم پر هزينه و لذا توصيه نمي شود (بجز در موارد خاص)

رديف

محل نمونه برداري

نتيجه

اهميت

اقدامات لازمه

تاييد اقدامات

توضيحات

1

استيشن

 

 

 

 

 

2

گوشي تلفن

 

 

 

 

 

3

ملحفه بيمار

 

 

 

 

 

4

لباس بيمار

 

 

 

 

 

5

تراليهاي اتاق پذيرش

 

 

 

 

 

6

يخچال مواد غذايي

 

 

 

 

 

7

كمدا دارو

 

 

 

 

 

8

ساكشن

 

 

 

 

 

9

تلفن عمومي

 

 

 

 

 

10

يخچال

 

 

 

 

 

11

لباس پرسنل

 

 

 

 

 

12

دست خدمه

 

 

 

 

 

13

ميز غذا خوري

 

 

 

 

 

14

كف و زواياي بخش

 

 

 

 

 

15

Air way

 

 

 

 

 

16

Laryn Goscope

 

 

 

 

 

17

سند دو شاخه بيني

 

 

 

 

 

18

ماسك اكسيژن

 

 

 

 

 

19

لوله تراشه راش

 

 

 

 

 

20

الكترود EKG

 

 

 

 

 

تاثير نمونه برداري از بخش ها در پيشگيري از عفونت هاي بيمارستاني

تاثير در برنامه ريزي و تعيين خط مشي هاي بيمارستان مربوطه در رابطه با كنترل عفونت.

ـ جداسازي بيماران عفوني يا مبتلا به نقص ايمني

ـ نحوه مصرف آنتي بيوتيك ها در مواردي كه ميكروارگانيسم هاي مقاوم وجود دارد.

ـ استفاده از گندزداها و تعيين خط مشي در زمينه گندزدايي تجهيزات و لوازم

ـ كنترل عفونت در بخش هاي مختلف بيمارستاني

ـ كنترل عفونت در بخش هاي مثل CSR – آشپزخانه – رختشويخانه و …

ـ كنترل و حفظ بهداشت محيط

ـ تاثير در نحوه مراقبت و نظارت براي كشف عوامل عفونت زا در بخشهاي مختلف و تهيه اطلاعاتي كه بتوان با آنها از اكتساب عفونت بيمارستاني جلوگيري به عمل آورد.

ـ كنترل عفونت در پرسنل شاغل در بخشهاي درماني

ـ كنترل عفونت در بخشهاي آندوسكوپي و درمانگاههاي چشم پزشكي و زنان و …

ـ تدارك برنامه هاي آموزشي براي حفظ سلامت و تندرستي پرسنل

ـ برقراري سيستم ثبت و نگهداري اطلاعات مربوط به كنترل عفونت

ـ تاثير در برنامه ريزي و تعيين خط مشي و هماهنگي براي كنترل همه گيري در پرسنل بيمارستان

ـ كاهش موارد بيماريهاي واگيردار

ـ كاهش خط انتقال عفونت در انواع پروسيجرهاي درماني و جراحي

ـ كاهش خط انتقال عفونت از پرسنل شاغل در بخشهاي درماني به مدد جويان

ـ كاهش خط انتقال عفونت از تختها و تشكها و البسه مورد استفاده جهت بيماران

ـ كاهش خطر انتقال عفونت از هوا – كف و زواياي بخش – آب موجود در بيمارستان – خون و فرآورده هاي خوني – دستگاههاي استريل كننده – لارنگوسكوپ – ايروي – لوله تراشه – دستگاههاي ساكشن – سندهاي دوشاخه بيني – ماسكهاي اكسيژن – الكترودهاي EKG – ميزهاي غذا خوري – استيشن پرستاري – گوشي تلفن – لباسهاي بيمار – ملحفه بيمار – يخچال، يخچال مواد غذايي – دست خدمه- كمد دارو – دستگاههاي ونتيلاتور – دستگاهها الكتروشوك و ….

كاهش خطر انتقال عفونت در اطاق عمل خصوصاً بوسيله نمونه برداري از ستهاي جراحي

بنابراين:

ـ با نمونه برداري مرتب و دقيق از بخش ها تجهيزات پزشكي و بيمارستاني، پرسنل بيمارستان – بيماران، انتقال عفونت هاي بيمارساتني و موارد مرگ و مير به حداقل رسيده و از اتلاف هزينه هاي زيادي جلوگيري مي شود.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1391/02/27ساعت 3:32 بعد از ظهر  توسط فاطمه عالمی   | 

بهداشت محيط بيمارستان

بهداشت محیط بیمارستان (قسمت ۱)

مقدمه :

بيمارستان نهادي است بسيار ضروري كه براي تداوم حيات و حفظ جان انسانها و بازگشت به تندرستي به تدريج در زندگي انسانها پديدار گشته و همراه با تكامل علوم و فنون و مهارتها ، پس از گذشت ساليان دراز به شكل امروزي درآمده است. كه در جوامع مختلف نيز با توجه به وضعيت اقتصادي آن جامعه و انتظارات گيرندگان خدمات ، شاهد تفاوت هاي فراواني در بين بيمارستانها مي باشيم و نكته قابل توجه اينكه در هر بيمارستاني در صورت عدم رعايت موازين بهداشتي ، انواع عفونتهاي نازوكوميال noso comial ( در زبان يوناني noso به معناي » بيماري « وcomeion به معناي »مراقبت « است ) شيوع پيدا مي كنند . بنا به تحقيقات بعمل آمده در آمريكا ،‌ حدود5% بيماران بستري شده در بيمارستانها به عفونت بيمارستاني مبتلا مي شوند كه اين امر بطور متوسط مدت زمان بستري آنها را 7-5 روز افزايش مي دهد كه در نتيجه حدود 750دلار هزينه درمان افزايش مي يابد . اين در حالي است كه جهت كنترل عفونتهاي بيمارستاني فقط به 5% اين هزينه نياز است . ازاين جا به صرفه بودن اقدامات كنترل عفونت بيمارستان مشخص مي شود .

بهداشت محيط بيمارستان شامل كليه اقداماتي است كه از انتقال عوامل بيماريزاي محيط خارج به داخل بيمارستان و بالعكس جلوگيري مي كند . در اين راستا عوامل محيطي همچون آب ، فاضلاب ، ‌زباله ،‌هوا، غذا و ... بايد به نحوي كنترل شوند تا علاوه بر ايجاد محيطي سالم و بهداشتي ،‌ به بهبود بيماران نيز كمك نمايد.

با توجه به تعريف بهداشت محيط و مسئوليت فردي در برابر سلامت افراد جامعه ، ‌رعايت مسائل بهداشتي در محيط كار بيمارستاني از اهميت ويژه اي برخوردار مي گردد.

از اين رو بهداشت محيط بيمارستانها رابطه مستقيمي با ميزان شيوع عفونتهاي بيمارستاني داشته كه رعايت اين امر به عهده بخش خدمات و نيز پرسنل شاغل مي باشد. با توجه به واگذاري خدمات به بخش خصوصي و پايين بودن سطح آگاهي افراد به كار گمارده شده نسبت به خطرات كاري موجود در راستاي كاهش عفونتهاي بيمارستاني آموزش از جايگاه ويژه اي برخوردار مي گردد.

 

بهداشت محيط بيمارستان(قسمت ۲) 

ديوارها و سقفها :

پاك كردن ديوارها و سقفها بايد در حد كافي صورت گيرد تا خاك و لكه بر روي آنها مشاهده نشود. گندزدايي اين قسمتها مورد نياز نمي باشد مگر در صورت مشاهده آلودگي شناخته شده خون ، ادرار يا مايع آلوده كننده كه بايد فرا پاك شود . درزمان پاك كردن ديوارها سطوح آنها بايد حتي المقدور خشك نگه داشته شود . آسيب ديدن ديوارها و از بين رفتن رنگ و روي آنها باعث مشخص شدن گچ زير آن شده وخون ريخته شده به طور كامل پاك نمي شود و به دنبال مرطوب شدن ، به شدت با باكتري آلودگي پيدا مي نمايد . بنابراين اين گونه ديوارها بايدبه سرعت ترميم شوند.

ساير سطوح :

روي كمدها بايد روزانه با يك محلول دترجنت تازه تهيه شده و دستمال يك بار مصرف پاك شود . در صورت لزوم بايستي ساير اثاثيه نيز به همين روش پاك شوند . قفسه ها و تاقچه ها بايد به طور مرتب با دستمال مرطوب گردگيري و اگر گرد و خاك روي آن تجمع مي يابد لازم است مدت زمان نظافت نزديكتر شود.

حمام:

حمام و سينك بايد حداقل روزي يك بار توسط پرسنل خدمات  شسته شوند . بيماران نيز بايد تشويق شوند تا بعد از هر بار استحمام ، حمام را پاك و تميز كنند . براي پاك كردن به طور روزانه ، استفاده از يك ماده دترجنت كافي است . بعدازاستحمام بيماران عفوني يا قبل از استحمام بيماراني كه زخم باز دارند بايد حمام را گندزدايي نمود كه براي اين كار ازتركيبات كلر دار كه خاصيت خورندگي نداشته باشد (انواع  دزومد يا هالاميد ) مي توان استفاده نمود.

نبايد سوراخهاي ورودي سينك يا لوله هاي خروجي فاضلاب آن گندزدايي شوند در سينكهاي مخصوص شستشوي دست نبايد سوراخ آنها با روپوش بسته شود.

توالتها :

سينك يا نشيمن توالت و دستگيره ها بايد حداقل روزي يك بار پاك شوند ، همچنين اگر به وضوح و به صورت قابل روئيت آلوده شوند بايد پاك گردند . براي پاك كردن روزانه بايد از يك محلول دترجنت استفاده كرد . اگر كاسه توالت به وضوح آلوده شود يا بعد از استفاده توسط بيمار مبتلا به عفونت دستگاه گوارش استفاده مي شود قبل از استفاده بايد كاسه توالت با آب آب كشي و خشك نمود. لازم به ذكر است ريختن ماده گندزدا به داخل سوراخ توالت يا فاضلاب خطر عفونت را كم نمي كند.

 متن کامل مقاله در ادامه مطالب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1391/02/27ساعت 2:57 بعد از ظهر  توسط فاطمه عالمی   | 

کیفیت و ارزیابی و پایش در پرستاری

 کیفیت و ارزیابی و پایش در پرستاری

•تاريخچه کيفيت
•تعريف کيفيت و اجزاء آن
•پايش و ارزشيابي
 
تاريخچه کيفيت
 
•در سال 1948 و 1949 
–ژاپني ها با استفاده از مستندات والتر شوهارت (1931) تصميم به افزايش بهره وري از طريق بهبود کيفيت نمودند.
•در سال 1950
–ادوارد دمينگ به مهندسين ژاپني نشان داد بهبود بهره وري ناشي از کاهش نوسانات فرايندها است. و ژاپني ها فهميدند توجه به مشتري راه بهبود اقتصاد آنهاست . آنها براي تصرف بازارهاي خارجي توجه به کيفيت و مديريت را در دستورکار خود قرار دادند و پارادايم پيشگيري از نقص به کارگران نيز منتقل
 
برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید .
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1391/01/17ساعت 9:22 بعد از ظهر  توسط فاطمه عالمی   | 

حدود وظایف طبقات مختلف پرستاری

 
حدود وظایف طبقات مختلف پرستاری
 
فهرست
 

 مقدمه

اهداف کلی خدمات پرستاری در بیمارستان

شرایط احراز مسئولیت مترون

شرح وظایف مترون

 شرح وظایف انواع سوپروایزر

شرح وظایف  سرپرستار

شرح وظایف پرستارکنترل عفونت

شرح وظایف پرستار

وظایف غیرپرستاری پرستاران

وظایف کاردان هوشبری

شرح وظایف تکنسین اطاق عمل

شرح وظایف بهیار

شرح وظایف کمک بهیار

شرح وظایف منشی بخش

شرح وظایف بیماربر  

برای دانلود مقاله اینجا  کلیک کنید

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1391/01/17ساعت 9:6 بعد از ظهر  توسط فاطمه عالمی   | 

سيستمهاي آموزش پرستاري در جهان و ايران

سيستمهاي آموزش پرستاري در جهان و ايران

موضوعات

•تاريخچه آموزش پرستاري در غرب
•مسير ارتقاي علمي در غرب
•تاريخچه آموزش پرستاري در ايران
•مسير ارتقاي علمي در ايران
•تفاوتهاي نظام آموزشي ايران با غرب
•آموزش از راه دور
•شرايط ادامه تحصيل در مقطع دكتراي پرستاري
 
برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید (پاورپینت -۲۶ صفحه )
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1391/01/17ساعت 8:54 بعد از ظهر  توسط فاطمه عالمی   | 

مدیریت بحران بخش 2

مدیریت بحران (بخش ۲)

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1391/01/17ساعت 8:48 بعد از ظهر  توسط فاطمه عالمی   | 

مدیریت بحران بخش 1

 مدیریت بحران در بیمارستان (بخش ۱) 

برا دانلودکامل مقاله اینجا  کلیک کنید . (پاورپینت )

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1391/01/17ساعت 3:22 بعد از ظهر  توسط فاطمه عالمی   | 

جايگاه اقدامات احتياطي در بيمارستان

جايگاه اقدامات احتياطي در بيمارستان

 

 

 

—        بيمارستان چگونه مكاني است؟

—        در بيمارستان چه افرادي مشغول بكار هستند؟

—        در بيمارستان چه افرادي بستري مي شوند؟

—        بيمارستان داراي چه بخشهايي است؟

—        بيماري عفوني چيست؟

—        بيماري واگيردار چيست؟

—        آيا بيمارستان كانوني براي آلودگي است؟

—        آيا بيماري عفوني در بيمارستان وجود دارد/

—        آيا بيماري واگير دار در بيمارستان وجود دارد؟

—        نقش پرستار در بيمارستان چيست؟

—        آيا پرستار دوره هاي اموزشي خاصي را مي گذراند؟

—        آيا فرق آموزشي بين پرستاران در بخشهاي مختلف بيمارستاني وجود دارد؟

—        آيا در هنگام فارغ التحصيل شدن از رشته پرستاري مدارك انان فرق مي كند (آيا پرستار عفوني،پرستار سوختگي،پرستار قلب و ....داريم؟)

—        اقدامات حرفه اي و فني پرستار در هنگام ارائه خدمات شامل چه اجزايي است؟

—        آيا رعايت اقدامات احتياطي جزيي از افعال حرفه اي پرستاري است؟

—        آيا اصول حفاظت فردي از اجزاي اقدامات احتياطي محسوب مي شود؟

—        آيا اصول حفاظت شغلي از اجزاي اقدامات احتياطي محسوب مي شود؟

—         

 برای دانلود مقاله (پاورپینت ) اینجا کلیک کنید .

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1391/01/06ساعت 8:29 بعد از ظهر  توسط فاطمه عالمی   | 

پرستاری در دنیای تکنولوژی

 

 

 

 

برای دریافت مقاله اینجا کلیک کنید .

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1391/01/03ساعت 6:21 بعد از ظهر  توسط فاطمه عالمی   | 

تاریخچه پرستاری

فهرست مطلب

گروه پرستاری

تاریخچه رشته پرستاری

رسالت و اهداف گروه پرستاری

کارشناسی پیوسته پرستاری

جداول دروس دوره كارشناسي پيوسته پرستاري

 

خلاصه :

تاريخچه رشته پرستاری و پيشرفت هاي جديد آن:

پرستاري علمي در ايران در سال 1294 با گشايش اولين آموزشگاه پرستاري در شهر اروميه توسط مبلغين مذهبي آغاز گرديد. در سال 1295 آموزشگاه ديگري در تبريز با پذيرش داوطلبان داراي مدرك سوم متوسطه و به صورت دورة سه ساله به تربيت پرستار مبادرت نمود. در سال هاي 1320 تا 1338 به ترتيب آموزشگاه هاي پرستاري شركت نفت آبادان (1320)، هلال احمر و همدان (1327)، تهران (1328)، نمازي شيراز (1333) و جرجاني مشهد (1338) تاسيس شدند. از شرايط پذيرش برخي از آموزشگاه ها داشتن مدرك ديپلم كامل متوسطه بود.در سال 1337 طبق اساسنامه آموزشگاه هاي پرستاري مصوب شوراي عالي فرهنگ، مقرر گرديد پذيرش داوطلبان كليه آموزشگاه ها با مدرك كامل متوسطه، دوره تحصيل سه سال و ارزش آن معادل ليسانس پرستاري محسوب گردد. برنامة تحصيلي مدارس عالي پرستاري با رعايت معيارهاي شوراي بين المللي پرستاران و سازمان بهداشت جهاني تنظيم و به تصويب شوراي عالي فرهنگ رسيد. در اين برنامه علاوه بر دروس اختصاصي و فني، دروس علوم رفتاري و اجتماعي نيز گنجانده شد.در سال 1344 اولين دوره آموزش چهارساله پرستاري با تاسيس انستيتو عالي پرستاري فيروزگر آغاز گرديد. به دنبال آن فارغ التحصيلان ساير آموزشگاه ها به منظور كسب مدرك ليسانس، دورة تكميلي ليسانس را طي نمودند. به طوري كه در سال 1354 با تصويب دورة ليسانس پرستاري در وزارت علوم كليه مراكز آموزش عالي پرستاري موظف به ارائه دورة چهار ساله با برنامه متمركز گرديدند.در سال 1359 با تشكيل شاخه پرستاري ستاد انقلاب فرهنگي برنامه ريزي متمركز پرستاري توسط اين شاخه با استفاده از نظرات صاحبنظران پرستاري صورت گرفت. با تشكيل وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي، در سال 1365 و ايجاد دانشكده هاي پرستاري و مامايي، كيفيت آموزش پرستاري توسعه فراوان يافت. به گونه اي كه از سال 1365 آموزش پرستاري در جهت فلسفه جامع گرا، جامعه نگر و جامع نگر گام هاي موثري برداشته است. در سال 1373 برنامه كارشناسي رشته پرستاري در راستاي آموزشي جامعه نگر تدوين و در سال 1374 برنامه به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي رسيد. پس از تشكيل شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اين برنامه تحت نظارت كامل وزارت متبوع قرار گرفت.

جهت نيل به اهداف آموزش پرستاري راهبردهاي ذيل لازم است به كار گرفته شوند:

·        به كارگيري تفكر خلاق، انتقادي و روش تحقيق در آموزش پرستاري

·        تنظيم اهداف براساس اهداف آموزش پرستاري جامعه نگر

·        تنظيم و ارائه برنامه هاي آموزش منطبق با نيازهاي ملي و محلي و امكانات موجود

·        تاكيد بر پيشگيري و ارتقاء سطح سلامت فرد، خانواده و جامعه در تدوين اهداف آموزش

·        طراحي برنامه آموزش مبتني بر نقش ها و وظايف حرفه اي

·        ارائه برنامه هاي آموزشي به صورت تلفيقي از معلم محوري و دانشجو محوري

·        توجه به روش ها و فنون جديد آموزشي با تاكيد بر تفكر خلاق و حل مشكل

·        آموزش و تقويت مهارت هاي باليني دانشجو از طريق ارائه الگوهاي عملي مراقبتي

·        آموزش دانشجو در جهت تقويت خودآموزي و يادگيري مستمر

دریافت فایل : تاریخچه پرستاری

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1391/01/03ساعت 2:31 بعد از ظهر  توسط فاطمه عالمی   | 

باکتری

خلاصه مقاله :

باکتری

باکتری‌ها گروهی از موجودات تک سلولی ذره‌بینی هستند که پوشش بیرونی نسبتاً ضخیمی آنها را احاطه کرده‌است. این موجودات ساختار ساده‌ای دارند و به گروه پروکاریوت‌ها تعلق دارند.

باکتری‌ها متنوع‌ترین و مهم‌ترین میکروارگانیسم‌ها هستند. تعداد کمی از آنها در انسان و حیوانات و گیاهان بیماریزا است. بطور کلی بدون فعالیت آنها، حیات بر روی زمین مختل می‌گردد. بطور یقین یوکاریوت‌ها از موجودات زنده باکتری مانند بوجود آمده‌اند. نظر به اینکه باکتری‌ها ساختمان ساده‌ای داشته و می‌توان به آسانی بسیاری از آنها را در شرایط آزمایشگاه کشت داد و تحت کنترل درآورد، میکروب شناسان مطالعه وسیعی درباره فرایندهای حیاتی آنها انجام داده‌اند.

 

تاریخچه

اینکه پروکاریوت‌ها و یا یوکاریوت‌ها کدام یک زودتر بر روی کره زمین ظاهر شده‌اند، کاملاً مشخص نیست. اما مطالعات تفاوت‌های ژنتیکی بین یوباکتری ها، آرکی‌باکتری‌ها و یوکاریوت‌ها نشان می‌دهد که هر سه گروه از دنیای مشترکی مشتق شده‌اند. شکل باکتری‌ها بر اساس شکل به ۶ گروه تقسیم می‌شود. پنج گروه اول را باکتریهای پست و گروه ششم را باکتری‌های عالی گویند.

ساختمان باکتری

باکتری‌ها هسته‌ی سازمان یافته ندارند و DNA و پروتئین‌های همراه آن درون ناحیهٔ هسته مانندی با نام ناحیه نوکلئوعیدی قرار گرفته‌اند و اجزای سلولی آنها در سیتوپلاسم پراکنده‌اند. کروموزم‌های غیر مشابه و جداگانه در آنها وجود ندارد. در باکتری‌ها، واکوئل دیده نمی‌شود. بیشتر آنها بدون کلروفیل هستند و دگرگشت (متابولیسم) خود را از راه شیمیوسنتز انجام می‌دهند. تولید مثل به دو صورت جنسی (آمیختگی) و غیر جنسی و جوانه زدن، قطعه قطعه شدن و تقسیم دوتایی صورت می‌گیرد.

باکتریهای پست

این باکتریها تک یاخته‌ای بوده و اگر کروی یا بیضوی باشند، کوکوس و اگر میله‌ای شکل یا دراز باشند، باسیل و اگر خمیده باشند ویبریون و چنانچه مارپیچی شکل و غیرقابل انعطاف باشند، اسپریل و اگر فنری و قابل انعطاف باشند، اسپیروکت نامیده می‌شوند.

باکتریهای عالی یا رشته‌ای

این باکتری‌ها رشته مانند و اغلب غلاف‌دار هستند و اغلب اوقات شاخه‌های حقیقی ایجاد کرده، میسلیوم تشکیل می‌دهند و چون تشکیلات منشعب ایجاد می‌کنند، لذا اکتینومیست نامیده می‌شوند. بنابراین باکتری‌ها از نظر شکل به ۶ گروه گرد، دراز، خمیده، مارپیچی، فنری و منشعب تقسیم می‌شوند.

نحوه تقسیم و طرز قرار گرفتن باکتری‌ها

اگر شکل باکتری کروی باشد آن را کوکسی واگر میله ای باشد آن را باسیل می نامند . اشکال دیگری نیز مانند ویبریو وجود دارند .

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید .

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1390/12/28ساعت 2:36 بعد از ظهر  توسط فاطمه عالمی   | 

دستورالعمل تزریقات ایمن

دستورالعمل تزریقات ایمن (Safety Injection Guideline)

فاطمه عالمی ولیکچالی

خلاصه مقاله

هر سال تزریقات غیر ایمن موجب حدود ۱۶- ۸ میلیون ابتلا به هپاتیت B، ۵۲ میلیون ابتلاء به هپاتیت C و ۱۶۰- ۸۰ هزار موردHIV می‌گردد. همچنین بیماریهای انگلی ماننـد مالاریـا، عفونتهای باکتریال نظیر آبسه‌ها و عفونت‌های قارچی نیز در اثر تزریقات غیرایمن اتفاق می‌افتند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  ندرتاً بعضی از عفونت‌ها ممکن است تا سالها نامشخص باقی بمانند. سازمان جهانی بهداشت تخمین می‌زند در سال ۱۲ میلیارد تزریق انجام می‌شود که ۵۰ درصد آنها غیرایمن هستند، ۹۵درصد تزریقات به‌منظور درمان انجام می‌گیرد و در حدود ۹۵ – ۲۵ درصد بیماران سرپایی حداقل یک تزریق دریافت می‌کنند. بسیاری از تزریقات ممکن است غیرضروری بوده و یا بی‌تأثیر باشند.

هدف و راهکارهای برنامه عملیاتی تزریقات ایمن :‌

هدف :

اطمینان از ارائه ایمن تزریقات و دفع مناسب ضایعات تزریق در کشور.

راهکارها :

-       تأمین و توزیع سرنگAD  * (Auto Disable)یا خود ایستا برای کلیه مراکز واکسیناسیون

-       تأمین و توزیع Safety Box برای کلیه مراکز واکسیناسیون

-       ایجاد هماهنگی‌های برون بخشی در جهت دفع ایمن ضایعات

-       ایجاد هماهنگی‌های درون بخشی برحسب نیاز

-       سوزاندن کلیه ضایعات در مراکز شهری در زباله سوز

-       سوزاندن کلیه ضایعات در مناطق روستایی در گودال‌ها یا کوره‌های محلی

-       آموزش پرسنل

-       آموزش و اطلاع رسانی به جامعه

لینک دانلود برای دریافت کل مقاله کلیک کنید

+ نوشته شده در  شنبه 1390/10/17ساعت 4:21 بعد از ظهر  توسط فاطمه عالمی   | 

جزوه آموزشی مراقبت های نوزادان و کودکان

دانلود جزوه آموزشی مراقبت های نوزادان و کودکان با فرمت PDF

سلامت نوزاد تازه رسیده بیش از هر چیز دیگری ذهن پدر و مادر کم تجربه را به خود مشغول می‌کند. در این میان هر آشنایی می‌خواهد آنها را راهنمایی کند و این مساله اضطراب والدین را بیشتر خواهد کرد. اگر والدین جوان بدانند در هر موقعیتی اقدام درست چیست و چه باید کرد مسلما دل نگرانی‌های آنها در مورد نوزاد نو‌رسیده بسیار کمتر خواهد بود.


مقاله زیر که به شکل فایل PDF  ارائه شده است شامل:

مراقبتهای نوزاد بعد از تولد
زردی
دفع مدفوع
واکسیناسیون
تزریق ویتامین کا
مراقبت از ناف نوزاد
تجویز مولتی ویتامین یا ویتامین آ + د
رشد و نمو کودک
اندازه گیری شاخصهای رشد
نحوه اندازه گیری وزن در کودکان
طرز کار با ترازوی آویزان
نحوه اندازه گیری قد در کودکان
نحوه اندازه گیری دور سر
سیر تکامل فیزیکی کودک
منحنی رشد
نحوه رسم منحنی رشد
تفسیر منحنی رشد
کودکان نیازمند مراقبت ویژه
نشانه های تاّ خیر رشد در سنین مختلف
اقدامات لازم در جهت بهبود رشد کودکان
شیوه های مقوی و مغذی کردن غذای کودک
تغذیه با شیر مادر
چگونگی تغذیه با شیر مادر
نحوه صحیح شیر دهی
نشانه های وضعیت درست شیر خوردن
نشانه های وضعیت نادرست شیر خوردن
نکات مهم در شیر دهی
مشکلات شیر دهی  وراه حل آنها
نوک پستان صاف یا فرو رفته
نوک پستان دراز
احتقان پستان
درمان احتقان
زخم و شقاق پستان
آبسه پستان
تغذیه تکمیلی
سن شروع غذاهای کمکی
ترتیب دادن غذای کمکی به کودک
تغذیه کودک ۱تا ۵ سال
تغذیه کودک ۱ تا ۲ سال
تغذیه کودک ۳ تا ۵ سال

 

جهت دانلود بر روی لینک های زیر کلیک کنید :

لینک دانلود کلیک کنید .

لینک کمکی دانلود کلیک کنید

 

 

+ نوشته شده در  شنبه 1390/10/17ساعت 12:21 بعد از ظهر  توسط فاطمه عالمی   | 

داروهاي مصرفي متداول

+ نوشته شده در  دوشنبه 1390/10/05ساعت 10:33 قبل از ظهر  توسط فاطمه عالمی   | 

CT Angiography چيست

.       CT Angiography چيست

CT Angiography  چيست CTA معمولاً براي موارد زير به‌كار گرفته مي‌‌شود:


1) بررسي كردن شريانهاي تنفسي در ريه‌ها براي جلوگيري ازآمبوليسم تنفسي، كه يك خطر جدي اما قابل درمان است،
2) مشاهده جريان خون در شريانهاي كليه در بيماران با فشار خون بالا و آنهايي كه مشكوك به داشتن بيماريهاي كليه هستند. تنگ شدن شريان كليه سبب ايجاد فشار خون بالا (
Hypertension) در بسياري از بيماران مي‌شود كه مي‌تواند اين مسأله درمان شود. روش تحليل خاص از مشاهده تصاويري كه Renal CT angiography
مي‌سازد، روش تحليل بسيار دقيقي است،
3-مشخص كردن اتساع عروق در آئورت و ديگر رگهاي مهم بدن،

4-تشريح كردن قوس آئورت و ديكر انشعابات مهم بدن.تشريح كردن به مفهوم مشخص كردن لايه‌هاي ديوارهاي شريانها است،
5-مشخص كردن اتساع يا گرقتگي وعروق مغزي كه مي‌تواند زندگي بيمار را تهديد كند.
6-تشخيص بيماري
atherosclerotic كه شريانهاي خوني در ناحيه پا تنگ مي‌شود و
7-تشخيص(
clots) thrombosis
در سياهرگها، مثلاً سياهرگهاي بزرگ در پاها و لگن خاصره. چنين لخته‌هاي خوني مي‌تواند به سمت ريه‌ها رود و سبب آمبوليسم تنفسي شود.


CTA براي تشخيص و گرفتگي شريانهاي كاروتيد كه خون را از قلب به مغز مي‌رساند، به‌كار مي‌رود. زماني كه يك stent درجريان رگهاي بيمار شده قرار گيرد، با كمك angiography CT
مشخص مي‌‌شود كه به منظور اصلي رسيده‌ايم يا خير. بررسي شريانهاي مغزي مي‌تواند به پزشك در تشخيص درست بيماري كمك كند.در بيماران داراي تومور، مي‌تواند به جراح در فهميدن جزئيات رگهاي تغذيه كننده تومور كمك كند.


قبل از هر كاري، ماده كنتراست به درون سياهرگهاي بيمار تزريق مي‌شود. رگهاي خوني به طور نرمال در تصاوير راديوگرافي ديده نمي¬شود، و به طور كافي با بافتهاي اطرافشان كنتراست ندارند. جهت افزايش كنتراست تصاوير، از عامل كنتراست استفاده مي¬شود كه مايعاتي چگال با عدد اتمي بالا، نظير يد است. كه به داخل رگهاي خوني در طول آنژيوگرافي تزريق مي¬شود و به دليل چگالي بالا و عدد اتمي بالاي آنها، فوتون¬هاي اشعه
X توسط عامل كنتراست بيشتر از خون و بافتها جذب مي¬شود. عامل كنتراست سبب ايجاد تصاوير رگهاي خوني با كيفيت و جزئيات بالا مي¬شود. انواع مختلفي از عوامل كنتراست براي تصويربرداري از نقاط مختلف استفاده مي¬شود. به طور كلي ماده حاجب ماده¬ايست كه عدد اتمي آن نسبت به تركيبات بدن بالاتر است به همين دليل جذب كننده اشعهX
است. ماشين انژكتور خودكار براي كنترل زمان و سرعت تزريق استفاده مي‌شود كه ممكن است در طول ثبت تصاوير اين تزريق ادامه داشته باشد.


در طول اين پروسه، وسيله چرخشي اطراف بيمار مي‌چرخد و باريكه‌هاي
Fan شكلي از اشعه x ايجاد مي‌كنند . دتكتورها امواج عبوري از بدن بيمار را به سرعت ثبت مي‌كنند.ممكن است چند هزار تصوير در يك دور چرخش دتكتورها به‌دست آيد.كار اصلي CTA
بعد از ثبت تصاوير است، هنگامي كه برنامه‌هاي قوي كامپيوتري تصاوير را پردازش مي‌كند و تصوير نهايي را مي‌سازد.


CTA
ممكن است بين 10 تا 25 دقيقه به طول انجامد.


در طول تزريق ماده حاجب بيمار احساسي گرم شده به آن دست مي‌دهد ولي هيچ دردي را حس نمي كند. در طول پروسه
CTA
لازم است بيمار بي حركت بماند. از پدها و بالشتك‌ها براي ثابت نگهداشتن بيمار استفاده مي‌شود.
مزاياي CTA

-
CTA براي بررسي بسياري از رگهاي خوني در مغز، كليه‌ها، لگن و ريه‌ها استفاده مي‌شود،
اين پروسه گرفتگي عروق را به صورت
On Time
براي درمان آنها نشان مي‌دهد،
- اين پروسه ساختمان آناتوميك رگهاي خوني را خيلي با دقتر از
MRI يا ultrasound
نشان مي‌دهد،

- CTA پروسه قابل استفاده براي مشاهده بيماريهاي رگهاي خوني است، كه بيار ايمن تر و كم زمان بر تر از كتتر آنژيوگرافي است. همچنين با تزريق ماده حاجب در بازو نسبت به شريانهاي بزرگ پا، ناراحتي كمتري براي بيمار ايجاد مي‌شود.


1- قابليت انجام عمليات
CT-Angiography :

با توجه به اينكه در چرخش تيوب (مولداشعه X )از هيچگونه تسمه و موتور گرداننده استفاده نشده و چرخش بخش چرخنده شامل تيوب و دتكتور‌ها و موارد وابسته تحت يك ميدان مغناطيسي انجام مي‌شود، سرعت چرخش تيوب همراه با تعداد رديف‌هاي زياد دتكتورها، سرعت تصوير برداري را بسيار بالا برده تا جايي كه پس از پايين آوردن و تثبيت ضربان قلب بيمار فقط با تزريق داخل وريدي ماده حاجب و با ميزان دوز دريافتي بسيار كم، نسبت به ديگر دستگاه‌ها مي‌توان تصاويري با دقت و ظرافت بسيار قابل توجه با قطاعي كمتر از 0.4mm در هر اسلايس از عروق كرونر بيماران قلبي دريافت نمود. لازم به توضيح است كه سي تي آنژيوگرافي تنها محدود به عروق كرونر نيست بلكه بررسي عروق مغزي، ريوي، سر و گردن، شريان‌هاي كليوي، شريان‌هاي اندامي و... به راحتي با دقت بالا توسط اين دستگاه انجام مي‌شود.


جالب اينجاست دقت و كيفيت تصاوير در حدي است كه در بيش از 98% موارد گزارش آنژيوگرافي آن را تاييد و تصديق مي‌كند، در واقع با اين توانايي در بيش از 95% موارد كه عدم وجود مشكل گزارش مي‌شود نياز به انجام آنژيوگرافي ضروري به‌نظر نمي‌رسد، چرا كه انجام آنژيوگرافي در
CATH LAB مستلزم بيهوشي و Catheterization
بوده كه استرس و احساس ريسك فراوان براي بيمار به همراه داشته لذا بيماران نيز ترجيح مي‌دهند قبل از استفاده از اين روش توسط سي تي آنژيو چك شوند و درصورت برخورد با موارد مشكوك يا نياز به آنژيوپلاستي تن به آنژيوگرافي و ريسكهاي آن بدهند،
تصاوير دريافت شده از عروق كرونر در اين روش از كيفيت خارق‌العاده اي برخوردار بوده از طرفي امكانات تعبيه شده نرم افزاري و سخت افزاري لازم جهت پزشكان، انجام كليه بازسازي‌هاي مورد نياز داخلي و حتي فضايي عروق را در اسرع وقت برايشان فراهم و قابل ارزيابي دقيق كرده است كه از آن جمله مي‌توان تشخيص و بررسي دقيق وجود يا عدم وجود پلاكهاي كلسيم و موقعيت آنها در مسير شريانهاي كرونري قلب و نيز ديگر عوامل تنگي عروق كرونري را نام برد.

- virtual endoscopy :

بررسي دقيق و بازسازي سه بعدي و نماي متحرك راه‌هاي هوايي ريوي و اعضايي مانند كولون بدون نياز به آندوسكوپي و نيز بررسي كامل ضايعات مختلف ريوي و تعيين حجم آنها. قابل توجه اينكه در تصوير برداري ريوي با اين دستگاه به دليل سرعت بالا، زمان حبس تنفس بسيار كوتاه بوده كه اين امر خود مهمترين مشكل بيماران ريوي در انجام سي‌تي‌اسكن بوده كه نمي توانند مدت طولاني حبس تنفس كنند،
- قابليت ارزيابي سه بعدي كليه اندام، اعضا و جوارح،
- قابليت ارزيابي كامل بافت‌هاي مختلف مغز (
Nuro CT

- قابليت انجام
Bone Densitometry
،
- قابليت انجام تصوير برداري از كودكان بدون بيهوشي و با دوز اشعه جذبي بسيار پايين،
- قابليت انجام عمل جراحي و نمونه برداري به وسيله دستگاه سي‌تي‌اسكن و استفاده از مانيتور و ابزار لازم جهت تصويربرداري بدون خطر دوز اشعه جذبي براي پزشك،
- بازسازي سه بعدي سطح پوست قسمت‌هاي مختلف بدن جهت جراحي پلاستيك و ترميمي،
- قابليت انجام
Whole-body
( بررسي كامل بدن).


معايب CTA
- ريسك عكس العمل آلرژي نسبت به ماده حاجب وجود دارد،
-
CT
براي بيماراني كه داراي بيماري كليوي و ديابت سخت هستند، چرا كه ماده كنتراست(حاجب) عملكرد كليه‌ها را صدمه مي‌زند و
- در جاييكه ماده كنتراست تزريق مي‌شود، اگر مقدار زيادي ماده كنتراست به زير پوست نشت كند، پوست آسيب مي‌بيند و بيمار احساس درد مي‌كند.
محدوديت‌هاي CTA

اگر بيمار در طول CTA حركت كند يا اگر قلب عملكرد نرمال خودش را نداشته باشد، تصاوير CTA ممكن است، تيره و كدر شود. رگهاي خوني مسدود شده، ممكن است سبب ايجاد تصاويري شود كه تفسير كردن آنها مشكل است. CTA در حال حاضر قادر به توليد تصاوير كوچك از شريانها يا رگهاي ارگانهايي كه به سرعت حركت مي‌كند، نيست.
برگرفته از ماهنامه تخصصی مهندسی پزشکی

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 1390/10/05ساعت 10:10 قبل از ظهر  توسط فاطمه عالمی   | 

فرايند همودياليز

(برای دیدن مقاله به ادامه مطلب بروید)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 1390/10/04ساعت 2:8 بعد از ظهر  توسط فاطمه عالمی   | 

احیای مغزی قلبی ریوی cpcr

خلاصه مقاله :

(برای دریافت فایل اصلی مقاله اینجا کلیک کنید )

احیای مغزی قلبی ریوی cpcr

احیای مغزی قلبی ریوی CPCR

احیای قلبی مغزی ریوی 2010

هدف در احیای قلبی برگرداندن Neurologic outcome می باشد. شیوع ایست قلبی در حال افزایش است. تروماها، بیماریهای کرونری عوامل ارست قلبی و SCA می باشند. شایع ترین علت مرگ و میر بیماریهای قلبی هستند که در بین آنها CAD شایع تر است و در بین این بیماران آریتمی های مهلک بسیار قابل توجه هستند این بیماران مستعد دیس ریتمی هستند و ارست های قلبی در 24 ساعت اول قابل پیشگیری هستند (VT,VF). در اکثر موارد یک اختلال ریتم مشاهده می گردد. 74 درصد ارستهای قلبی در منزل اتفاق می افتد و آموزش همگانی (Public education) بعنوان یک اصل مهم در نظر گرفته می شود. با یک دقیقه تاخیر در شروع عملیات احیاء شانس بقا 7 تا 10 درصد کم می شود. CPR در سال 1960 متولد شد و تنها پنجاه سال از عمر آن می گذرد و اولین دستورالعمل احیا در سال 1960 و سپس در سالهای 1974 و 1980 و 1986 و 1992 و 200 و 2005 صادر شد. سازمانهای متعددی در خصوص دستورالعملهای CPR وجود دارد که شامل انجمن قلب آمریکا AHA ، انجمن قلب اروپا و ILCOR International Liaison Committee on Resuscitation می باشد.

+ نوشته شده در  یکشنبه 1390/10/04ساعت 1:59 بعد از ظهر  توسط فاطمه عالمی   | 

روشهاي نوين در درمان زخم ها

روشهاي نوين در درمان زخم ها

(برای دیدن مقاله به ادامه مطلب بروید )


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 1390/10/04ساعت 1:47 بعد از ظهر  توسط فاطمه عالمی   | 

تاریخچه اورژانس ems

برایه دیدن مقاله به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 1390/10/03ساعت 8:5 بعد از ظهر  توسط فاطمه عالمی   | 

پارگی تاندون آشیل

برای دیدن مقاله به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 1390/10/03ساعت 8:3 بعد از ظهر  توسط فاطمه عالمی   | 

روشهای نوین در درمان زخم ها

برای دیدن مقاله به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 1390/10/03ساعت 7:25 بعد از ظهر  توسط فاطمه عالمی   | 

جدول استفاده درست داروها در دوران بارداری

مقاله بصورت پی دی اف میباشد .

برای دریافت مقاله اینجا کلیک کنید

+ نوشته شده در  شنبه 1390/10/03ساعت 3:5 بعد از ظهر  توسط فاطمه عالمی   | 

بررسی و درمان کودک مبتلا به سندرم نفروتیک

مقاله به صورت پی دی اف می باشد .

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

+ نوشته شده در  شنبه 1390/10/03ساعت 3:3 بعد از ظهر  توسط فاطمه عالمی   | 

پارامترهای اصلی جهت تفسیر گازهای خونی شریانی

+ نوشته شده در  شنبه 1390/10/03ساعت 2:51 بعد از ظهر  توسط فاطمه عالمی   | 

درمان بی خوابی با گیاهان دارویی

+ نوشته شده در  سه شنبه 1390/09/29ساعت 6:48 بعد از ظهر  توسط فاطمه عالمی   | 

مطالب قدیمی‌تر